Soojusisolatsioon

Tooted
Materjalid
AKNAKLAASIDE SOOJAPIDAVUS
Hinnanguliselt on soojakadu ca 26% kogu hoone soojakaost. Kaasaegsed energiasäästlikud aknad aitavad seda kadu vähendada, hoida sooja toas ning vähendades seeläbi küttele tehtavaid kulutusi. Naudi naturaalset looduslikku valgust, mida võimaldavad kirkad energiasäästuklaasid.

Aknad on vähemsoojapidavamad, kui ülejäänud maja fassaadi detailid ja seega tuleb akendele pöörata erilist tähelepanu. Kvaliteetsed soojapidavad aknad on kodusoojustuse alus. Klaaspaketil on suurima pindalaga osa aknast ja seega sõltub klaaspaketist akna kogu soojapidavus. Tänapäeva valdaval enamusel plastakende turustajatel sisaldavad klaaspaketid selektiivkihti. Selektiivkiht peegeldab väljuvaid soojakiiri tuppa tagasi ja aitab seeläbi soojakadu vähendada. Selektiivkiht ei muuda akna tooni ega vähenda valguse läbivust. See kiht on kantud enamasti sisemise klaasi välimisele pinnale.

Plasto on mõelnud oma kliendi soovile soojusenergia kulu vähendada ja pakub standardpaketis lisaks selektiivkihile soojahoidvat gaasi – argooni. Argoon asetseb kahe klaaspaketi vahel ja takistab soojakadu. Argoon ei anna aknale tooni ega takista valguse läbivust. Võrreldes tavaklaaspakettidega hoiavad argooni sisaldavad klaaspaketid 25% paremini sooja. Tänu klaaspaketi argooni ja selektiivkihi sisaldusele õnnestub kliendil oma kulutusi soojusenergiale oluliselt vähendada.
PLASTO STANDARDKLAAS:
Siin on välja toodud erinevate klaaspakettide soojuspidavuse koefitsient U. U – tegur on arv, mis kirjeldab, kui kiiresti soojus läbi 1 m² mingi materjali välja kandub, kui välis- ja sisekeskkonna temperatuuride vahe on 1 K. (W/m²K)

Klaaspakett 4-16Ar-4Sel lahtiseletatult tähendab kaks 4 mm paksust klaasi, mille vahe on 16 mm ja mis on täidetud argooniga ja sisemine klaas kaetud selektiivkihiga.
Sel– selektiivkiht, Ar – argoon.

Diagramm näitab, et argoon ja selektiivklaasid annavad klaaspaketi soojapidavusele olulist lisaväärtust, nii on U – koefitsient väiksem kui klaaspaketil, mis ei sisalda argooni. Plasto pakutav standardne klaaspakett 4-16Ar-4Sel on soojapidavam, kui tavalised paketid.