Terrassi- ja välisuksed

Tooted
Materjalid
PLASTO VÄLISUKSED
Välisuksed saavad kõige rohkem tähelepanu, mistõttu on oluline leida visuaalselt ja esteetiliselt sobivaim lahendus. Plasto välisuksi eristavad konkurentidest konstruktsiooni eripärad, soojapidavus ja turvalisus. Suurt tähelepanu on pööratud uste vastupidavusele, hingesüsteemide tugevusele ning suluste turvalisusele. Plasto välisuste valmistamisel kasutatakse kolme lukukeelega varustatud lukustussüsteemi.
Lukustatavad terrassi- ja välisuksed
Play Video
RÕDU-JA TERRASSIUKSED

Plasto rõduuksi võib käsitleda kui suuri aknaid. Kuigi rõduuste tellimisel tuleb arvesse võtta samu kriteeriume nagu akendel, saab rõduuste puhul siiski valida teatavaid lisasid, mis muudavad nende käsitlemise mugavamaks ja turvalisemaks. Näiteks on rõduuksele võimalik lisada „tuuleriiv“, mis fikseerib ukse kuni viibite rõdul ja võimaldab ukse avada vaid kerge tõukega, kui soovite siseneda.

Rõduuksi saab tellida ka täis-klaasi, täis- või pooltäidise, ning peidetud sulustega. Valikus on sisse- ja väljaavanevad, ainult seest suletavad ning läbiva käepidemega rõdu- ja terrassiuksed. Tooteid on võimalik varustada ka „bremse“ avamispiirajaga, mis fikseerib ukse asendi.

Pöördavanevad tuulutusega
rõduuksed
Play Video
PLASTO VÄLISUKSED