Ohutus ja turvalisus

Tooted
Materjalid
AKENDE OHUTUS ja TURVALISUS

Akende ohutust puudutavad küsimused lähtuvad reeglina lastest. Me ei soovi, et lastel oleks võimalus omapead jäädes aknaid avada või ustest välja pääseda. Kõige levinumad võimalused laste iseseisvat akende/uste avamist takistada on järgmised:

Nõuab käepideme liigutamiseks paraleelselt ülemise ja alumise tihv-ti üheaegset alla vajutamist. Akent saab avada/sulgeda ainult kasutades korraga kahte kätt. Levinud Skandinaavia maades.

Laste turvalisuse huvides on MACO tootevalikus pööratud järjestusega ehk lapseluku suluse lahendus(Tilt-First), mille puhul aken avaneb kinnisest asendist esimesena kald-asendisse ja seejärel pöördasendisse. Pöördasendisse avanemine on võimalik piirata spetsiaalse lukustatava käepidemega, mis blokeerib kremooni liikumise kaldasendist edasi ja laps saab akent kasutada vaid kaldavanevana.

Ei lase avada akent pöörd-asendisse ( täiesti avatud asendisse ilma, et oleks keeratud võtit). Aken avaneb ainult kald(tuulutus)-asendisse.

Käepide liigub järgmisesse asendisse ainult vajutades nuppu või keerates võtit.

Akendele saab paigaldada ka lihtsalt rosetid ja mittestationaarse käepideme. Akna avamiseks vajamineva käepideme saate laste eest turvaliselt ära panna.

TURVALISUS

Kõikidel Plasto tehases toodetud avanevatel akendel on vähemalt üks turvapunkt. Kõrgema turvariskiga korrustele või hoonetele on soovitatav paigaldada turvatasemele RC1 vastavad aknad. RC1 tasemele vastavate akende suluste komplekt sisaldab puurimis-kaitset, muukimiskindlaid vastuseid ja seenekujuliste tappidega varustatud nurki. Lisaks soovitame kasutada võtmest lukustatavat turvakäepidet. Klaaspaketi purustamisest hoolimata ei ole võimalik sissetungijal siis akent avada. Plasto tooteid saab tellida varustatuna kuni RC1 turvatasemeni.

Allpool videos on näha ka RC2 turvatasemele vastavaid aknaid, mis on lisaks eelnevale varustatud ka vandalismivastase klaaspaketiga. 

Play Video