Küsi nõu!

Kirjuta meile

Peterburi tee 92d, 13816, Tallinn
Küsimused ja vastused
Kuidas tellida?
Akende tellimist on vajalik alustada akende mõõtmisest. Kui mõõdud võetud, saate need esitada Plasto müügiesindajale. Seda võib teha e-kirja, telefoni teel või tulla ise esindusse kohale. Müügiesindaja koostab Teile vastava hinnapakkumise ja kui kõik on sobilik, saab pakkumise kinnitada. Tasutud ettemaksu järel lähevad aknad tootmisesse ja valmivad 3-5 nädalaga.
AS Plasto on klientide soovidele ja vajadustele tähelepanu pöörates pidevalt oma tootevalikut laiendanud. Plasto soovib pakkuda kliendile kvaliteetseid ja komplektseid lahendusi. Tänasel päeval on Plasto toodeteks aknad, uksed ja seinaelemendid. Plasto tooted koosnevad kvaliteetsest Brügmann BluEvolution profiilist, SKP & Baltiklaasi klaaspakettidest ning MACO sulustest. Kvaliteetsed koosteosad tagavad lõpp-tootele tipptasemel akna omadused.

PROFIIL
AS Plastos toodetakse aknaid kahest erinevast profiilisüsteemist, mis erinevad teineteisest soojapidavuse ja tihendite arvu poolest. Nii on kliendil võimalik valida just enda kodule sobiva kuju, tooteomaduste ja värviga aken. Kasutusel olevad profiilisüsteemid kannavad nimetust Brügmann bluEvolution 82AD ja 82MD.

Pakume akendele transporditeenust. Tellimuse esitamiseks helistage palun Plasto müügiesindajale või infotelefonile 622 1500.

Tere, Minu tellimused lehe leiate kui logite oma e-poe kontole sisse ja vajutate oma nimele lehe ülaservas. Avaneb rippmenüü, kus on valikus “MINU TELLIMUSED.”

Akende mõõtmisel tuleb arvestada ca 3cm alusprofiiliga. Alusprofiili välimisele küljele aknalengi alla paigaldatakse veeplekk ja sisemisele küljele aknalaud. Akna mõõtmisel on oluline ava mõõt. Aken peab mahtuma avasse + tuleb jätta vahuvahe (ca 1-1,5 cm). Akendega on kaasas paigaldusklambrid. Lisaks tuleb endal muretseda kandeklotsid, millele aken looditakse.

Järelmaksu võimalusi vaata siit: http://www.plasto.ee/tooted/uksed-aknad-jarelmaks/

Aknaid mõõdetatakse seinast seina ehk palest paleni ja kõrgusele tuleb aknalaua mõõt juurde liita. Kui Te ei ole võetud mõõtudes kindel, soovitame tellida Plasto mõõtja koju või tellida aknad koos paigaldusega. Paigaldusega tellides mõõdavad Plasto töötajad akna ise üle.

Akende soetamiseks järelmaksuga peab oleme minimaalne netosissetulek 240 eurot kuus. Seega on vastus positiivne.

Võtke ühendust Teile hinnapakkumise teinud Plasto müügiesindajaga ja saate järelmaksu lepingu kerge vaevaga sõlmitud.

Aknalaudu on võimalik eraldi tellida. Aknalaua mõõtude ja sobivuse eest vastutab klient.

Paigaldatud akendele Plasto õhutusavasid ei freesi. Uutele akendele on võimalik tuulutusklappe paigaldada.

Klaaspakettide sobivus sõltub olemasolevast profiilisüsteemist. Plastos kasutusel olevad klaasiliistud sobivad Salamander profiilist akendele.

Akende reguleerimine ja remont

Remonttööde puhul pöörduge palun aknaparandusfirmade poole.

Milline aken valida?

Energiasäästlik, mõistlik hinna ja kvaliteedi suhe. Plastikaknad on vastupidavad ja kerged hooldada.

On võimalik. Kõige soodsam on lisada aknale eritüüpi käepide.

Sauna leiliruumi me plastikakent ei soovita. Suur kuumus mõjub plastikule halvasti ja aken hakkab avas “mängima.”

Kile saab klaasi pealt eemaldada. Kui tegu on toonklaasiga, tuleb uus klaas tellida. Plasto akna puhul saame muuta akna avanemist nii, et avaneb ainult ülevalt. Selleks tuleb kasutada lapselukusüsteemi ja soetada spetsiaalne käepide.

Plasto tuulutusklappide paigaldust olemasolevatele akendele ei paku.

Uw märgib akna soojapidavuse konfitsenti, mis näitab energiakadu läbi erinevate materjalide. Mida väiksem Uw, seda soojapidavamad on aknad.

Pakume akendele ka õhutusavasid. Õhutusavad vähendavad profiili soojapidavust, kuid liiga umbsete ruumide korral võib seda kasutada. Endal tuleb otsustada, kas prioriteediks on värskem õhk või väiksemad soojaarved. Reeglina tuleb kliendil endal sisustus tööde ajaks katta. Kohaliku alltöövõtjaga on võimalik kokkuleppele jõuda.

Rõdu kinniehitamiseks on võimalik kasutada erinevaid akna- ja ukselahendusi. Plasto pakub paigaldusteenuseid.

Akende paigaldus | viimistlus

Vahetuse kiirus sõltub akende arvust, tüübist ja raskusest. Kolme akna paigalduseks kulub ligikaudu 3-4 tundi.

Akende vahetusega seonduvaid teenustöid on võimalik eraldi tellida. Konkreetsema hinnapakkumise saamiseks pöörduge e-posti aadressile info@plasto.ee ja märkige ära objekti asukoht.

Klaaspakett

Palun pöörduge ainult klaaspaketi tellimiseks otse klaasitootjate poole.

Klaasi termiline purunemine võib tekkida tingimustes, kus klaasi pinna mingi osa kuumeneb või jahtub kiiremini, kui muu osa klaasist. Ebaühtlane temperatuur tekitab klaasi servadel erinevate jõududega pingeid, mille tagajärjel toimubki klaasi purunemine. Selline füüsikaline toime ei pruugi esineda ainult aknalauale asetatud esemetest. Ebaühtlase temperatuuri võivad põhjustada poolenisti akent katvad külgkardinad, rulood või muud aknakatted. Samuti võib väljast osale klaasile päikesevarju tekitada katuse räästas, tuulekast või teine hoone. Kui üks osa aknast on avatud ja vastaspoolel takistab külgkardin õhu liikumist, on jällegi oht klaasi termiliseks purunemiseks. Ettevaatlik tuleb olla ka ventilaatorite ja kliimaseadmete jahedama õhu suunamisega mingile osale klaasipinnast. Termiline klaasipurunemise probleem tekib suvel kuumade ja päikesepaisteliste ilmadega, samuti talvistel pakaselistel perioodidel. Kahjuks ei saa tootja vastutada klaasi termiliste purunemiste eest, sest tegemist on füüsikalise nähtusega, mille tekkepõhjused peab ettenägelikult kõrvaldama valdaja.

Pakettaknaid on võimalik ise lahti võtta. Spetsialisti tellimise võimalust akna lahti võtmiseks Plasto ei paku. Küll on võimalik klaaspaketid välja vahetada.

Ühte aknaklaasi eraldi ei ole võimalik vahetada. Tellida saab ainult uue klaaspaketi, mille hind sõltub eelkõige klaaspaketi mõõtudest.

Tere, Klaasile võib tekkida termiline pragu, kui päikeselise ja väga sooja ilmaga on seestpoolt mingi osa aknast kaetud, kas kardina- või muu kattega. Ebaühtlase klaasipinna temperatuuri tõttu tekivad servadel erinevate jõududega pinged, mille tagajärjel toimub klaasi pragunemine. Samuti võib termiline pragu tekkida ka väljapoole, kui päike ei paista ühtlaselt tervele klaasipinnale, kas katuseräästa või tuulekasti varju tõttu. Kuumal ajal tuleks kõik päikesepoolsed aknad üle vaadata ja võimalusel need ohutekitajad kõrvaldada.

Akende värv

Pintsliga me kindlasti plastikaknaid värvida ei soovita. Võimalik on värvida aknad üle pulbervärviga. Värv peab olema spetsiaalselt mõeldud plastikpindadel kasutamiseks. Varasemalt on parimad tulemused saadud akende üle kleepimisel.

Klaasilt saab kõige kergemalt värvipritsmeid eemaldada kasutamata žiletiteraga. Kui on PVC raamid, siis ei tohi kasutada tugevatoimelisi lahusteid nagu nitrolahusti või atsetoon, sest need sulatavad plastpinda. Kasutada võib tavalist värvivedeldajat või lakibensiini (white spirit).

Pintsliga me plastikaknaid värvida ei soovita. Võimalik on värvida aknad üle pulbervärviga. Värv peab olema spetsiaalselt mõeldud plastikpindadel kasutamiseks. Värvimisest paremaid tulemusi on saadud akende üle kleepimisega.

Probleem on tõsine. Nitrolahusti kasutamine on plastikakendele ebasobilik väljakutse. Esitaksin selle küsimuse maalritele, hetkel meil antud juhtumi lahendamiseks vahendid puuduvad. Tulevikuks soovitan plastikaknad värvimisel kinni katta.

Probleemid akendega

Põhimõtteliselt on raame võimalik eraldi tellida. Kvaliteedi seisukohalt soovitan tellida komplektne toode.

Akna võib paigaldada ka teistpidi, kuid akna veeavad tuleb lasta siis ümber puurida. Akent otseselt tagastada ei saa. Akna võib soovi korral tuua Plasto leiunurka müüki ja kui saame akna müüdud, saate ka raha tagasi.

Spetsiaalset kassiluuki ei eksisteeri. Võimalik on seda ise kombineerida, tehes uksele ava ja luugiks midagi ette panna. Tegu on ukse omaduste rikkumisega, sest uks ei pea enam sooja ega tuult. Luuki ei saa teha uksele, millel on täisklaas. Kui tellida uks, millel alumine osa PVC-plaadist, siis sellele on võimalik ava teha. Kui Teil on täisklaasiga uks, siis seda ringi teha ei saa.

Sellist lahendus ei saa kindlasti soovitada. Ülevalt avaneval aknal asetsevad hinged all. Akna avanemiseks külgasendisse, tuleks välja vahetada nii hingede asukoht, kui kogu sulusering. Plasto sellist ümberehitamise võimalust ei paku.

Teatud tingimustel on võimalik. Tegu peab olema Plasto akendega. Olemasoleva siseviimistlus peab jätma võimaluse uute hingede paigaldamiseks. Olulist hinnasäästu võrreldes uute akende soetamisega kahjuks loota ei ole. Tehtavad tööd on keerulised ja kallid.

Kile tuleb raamidelt vaikselt ära tõmmata. Arvatavasti on kile nii pika aja peale aknale sulanud ja kile kättesaamine ei pruugi üldsegi õnnestuda. Värvilise profiili puhul jätab kile eemaldamine profiilile tugevad jäljed.

Eesti tingimustes tavaliselt aken kirjeldustele vastavalt ei paisu. Akna soojapidavust on võimalik taastada vahetades akna tihendeid või reguleerides suluseid. Suluste reguleerimist ja tihendite vahetamist on võimalik tellida Plasto esindustest. Töid on võimalik tellida ainult Plasto toodetele. Avatava akna saab samuti tellida lisaks olemasolevale Plasto aknalengile.

Spetsiaalset vahendit ei ole. Tuleb üritada vaikselt lahti tõmmata. Värvilise profiili puhul tuleb olla eriti ettevaatlik.

Rõduuksele on võimalik paigaldada fiksaator ja väljapoole väike käepide, millest tõmmates fikseerub uks kinnises olekus, aga sulused ei sulgu. Pööratavat käepidet välja pole võimalik paigaldada, sest käepideme tihvti avale jääb lengi mantel ette.

Kahjuks tuleb kiled eemaldada kohe pärast akna paigaldamist. Kui kile on aknaraami külge sulanud, ei ole teist võimalust kui üritada seda vaikselt lahti tõmmata.

Lisainfo leiate artiklis siit (http://www.plasto.ee/kondensaadi-tekkimise-pohjused/), mis selgitab kondensaadi tekkimise põhjuseid. Väline kondenseerumine tekib välimise klaasi keskele. Esialgu võib olla see ehmatav – eeskätt sügiseti ja kevaditi, kui õhuniiskus õues on kõrge ja õhk jahe, jahtub välimine aknaklaas niivõrd, et kattub kondenseerunud veega. Sisuliselt näitab head soojusisolatsiooni: toasoe ei jõua välimise klaasini.
Harvadel erandjuhtudel võib talvel temperatuuri järsul tõusul väga külmast nullilähedaste miinuskraadideni juhtuda ka, et aken läheb väljast jäässe.

Kahekordse klaaspaketi puhul kandub toasoojust välimisele klaasile rohkem ja kondensaat tekib välimisele klaasile harvem või üldse mitte.

Fresh-klappe meie Plastos kasutada ei soovita. Talvel võivad klapid ära külmuda ja suurema tuulega vilistama hakata. Akende soojapidavusele klappide kasutamine loomulikult hästi ei mõju.

Kui aknad higistavad seest poolt, siis võib värskeõhuklappidest abi olla. Kui kondensaat tekib välimisele küljele või klaaspakettide vahele, siis fresh klappidest tõenäoliselt abi ei ole ja probleeme võib otsida lisaks siseventilatsioonile, ebakvaliteetsetest klaaspakettidest.

Plasto värskeõhuklappide paigaldust juba paigas akendele ei teosta. Võimalik on paigaldada Renson tüüpi tuulutus klaaspaketi ja raami/lengi vahele.