Tagasiside

Kuidas hindate AS Plasto teeninduskvaliteeti?

Mida peate ostuotsuse langetamisel kõige olulisemaks?

Kust saite info AS Plasto toodete kohta?