Mida akende tellimisel arvestada?

5 NÕUANNET KUIDAS TELLIDA ÕIGED AKNAD?

Akende tehnoloogia on arenenud aja jooksul märkimisväärselt, erilist rõhku on pandud kodu muutmisele varasemast energiasäästlikumaks. Toome siinkohal peamised akna funktsioonid ja omadused, mida tuleks arvestada, kui hakkate uusi aknaid ja uksi soetama.

Aknad peavad taluma suvel tugevat tuult ja vihma ning talvel lund ja jääd.  Aastate jooksul ei tohi muutlik ilm raskendada akende kasutamist ega muuta omadusi. Alati ei ole vajalik terve akna asendamine – alustada võib akna ümbruse lisasoojustamisega (n:klaaspaketi vahetus) või akende reguleerimisega, ka nii saab parandada energia kadu läbi akende.

Kui Teie olemasolevad aknad on vanad ja probleemsed (aknad ei avane, läbi akende puhub tuul, aknalengid/raamid on veekahjustustega), siis peaks kaaluma oma akende vahetamist. Probleemsed aknad võivad viia suuremate probleemideni  – talvel puhub lund tuppa, vesi on hakanud jooksma seina sisse – resultaadiks kahjustada saanud seinakonstruktsioonid.

Esimesi samme uute akende soetamiseks tasub alustada, tehes kindlaks oma vajadused, disain, eelarve ja aknafunktsioonid. Akna ostmisega kaasneb suur vastutus, mis tähendab, et iga vale otsus või liigne kokkuhoiu meede mõjutab oluliselt lõpptulemust.

1. VALI AKNA MATERJAL
Raami materjal

Vahest kõige põhimõttelisem valik tuleb teha aknaraami materjali vahel. Kas puit või PVC? Üks müüt, mida ikka ja jälle kummutada tuleb, on arvamus, et puitraamiga aken peab plastikuga võrreldes paremini sooja. Tegelikult mitte ja sellel on väga lihtne põhjus – raam moodustab akna pinnast üksnes 10–12 protsenti. Seega on raami roll soojuse pidamisel suhteliselt tagasihoidlik. Akna pinnast on suurem osa kaetud siiski klaasiga ja see on soojapidavuse osas kriitilise tähtsusega. Raami valikul mängib kindlasti tähtsat rolli hoone tüüp, ehk kas tegemist on kortermaja või individuaalelamuga. Ja loomulikult ka hind, sest puitraamid on üldjuhul PVC-st kallimad.

Profiilisüsteemid

Plasto kasutab peamiselt kahte profiilisüsteemi Brügmann bluEvolution 82AD ja MD. BluEvolution 82AD on uus kuluefektiivne profiilisüsteem, millega saavutatakse esmaklassiline akna soojapidavuse koefitsent kuni 0,8 W/m2k, ilma olulise hinnatõusuta. BluEvolutioni optimaalne lengi ja raami suhe jätab rohkelt ruumi klaaspaketile, parandades akna valguse läbilaskevõimet ja fassaadi väljanägemist.

Bluevolution 82MD on tõeline “premium” toode.  82mm montaažisügavus, lisatihend profiili keskel, tihend klaaspakettide vahel – resultaadiks kvaliteetsed ja töökindlad aknad ja uksed. Eriti soovitame kasutada kohtades, kus tuule- ja veepidavuse näitajad peaksid olema tavapärasest kõrgemad (kõrged korrused, mere ääres, lagendikul). Plasto profiilisüsteemid on testitud ja vastavad ka Norra(NDVK) turu nõudmistele.

Kõikides PVC-profiilides kasutab Plasto metalltugevdusi, et tagada toodete stabiilsus ja pikaajaline töökindlus. Eriti oluline on terastugevduste kasutamine suuremates akna- ja ukse elementides. 

2. AKENDE TÜÜBID:
Saksa tüüpi aknad

Ligi 90% kogu Euroopa turust kasutab just Saksa tüüpi aknaid. Pöörd/kald-, pöörd-, kald- ja alt avanevate akende kasutamine aastakümnete jooksul Saksamaal ja paljudes teistes riikides, on märk akende vastupidavusest ja usaldusväärsusest. Saksa tüüpi akna avamisfunktsioonid toimuvad enamasti sissepoole, hõlbustades nende pesemist. Pöörd-kald asendisse avatavatel akendel ja ustel on lisaks mikro-tuulutusasend.

Kõik Plastos toodetavad PVC-aknad on üheraamilised, tagades nii parima funktsionaal-suse ja kasutajamugavuse. Plasto akende peal on läbi viidud erinevaid tormi- ja veeteste. Saksa tüüpi akna soojakadu iseloomustavaks U-väärtuseks on kuni 0,8 W/m2K, mis on tõestuseks, et Saksa tüüpi akende puhul on võimalik saavutada soojusisolatsiooni tipp-tulemusi.

PVC-aknaid on võimalik tellida väga erineva värvi ja imitatsiooniga. Kogu värvivalikuga tutvumiseks pöörduge lähimasse Plasto esindusse.

USTE AVANEMISED
ERIKUJULISED ELEMENDID
Skandinaavia tüüpi avanevad aknad

Juba kaks aastat on võimalik meie käest tellida ka ümber oma telje pöörlevaid top-swing aknaid ja vanu puitaknaid meenutavaid “Dannebrog” aknaid. Arvestada tuleb, et seda tüüpi aknad on võrreldes Saksa tüüpi akendega 3-5 korda kallimad.

TOP-SWING TÜÜPI AKNAD
TAANI (“DANNEBROG”) TÜÜPI AKNAD
3. VALI SOBIVAD KLAASID

Võimalus on valida paljude erinevate klaasitüüpide vahel.  Olulist rolli tootevalikul mängivad klaaspaketi rakendus ja asukoht.

Kui puitakende puhul kasutati veel kümme aastat tagasi ühekordseid klaase, siis tänasel päeval kohtab ühekordseid klaase harva. Ühekordsed klaasid on asendatud kahe- või kolmekordsete klaaspakettidega, mis soojapidavuse tõstmiseks sisaldavad argoongaasi klaaspakettide vahel ja selektiivkihti klaaspaketi sisekülgedel. 

Eesti suhteliselt külmas kliimas, tasub kaaluda kolmekordse klaaspaketi kasutamist. Kolmekordse klaaspaketi tasub valida eelkõige eramajadele ja kortermajas korteritesse, kus keskmine aastane toatemperatuur on madal(esimesed korrused(kelder soojustamata) või kõrgeimad korrused(pööning soojustamata)). Kortermajas ei maksa elanikud vastavalt kulutatud küttele, vaid proportsionaalselt, mistõttu ei saavutata akende vahetusega sama tulemust, mis eramajas.

Oluline roll klaaspakettide valikul on veel mürapidavusel ja turvalisusel. Tihti arvatakse ekslikult, et parem mürapidavus saavutatakse kahekordse klaaspaketi vahetamisega kolmekordse vastu. Väikene muutus tõesti on, kuid parema mürapidavuse saavutamiseks tasub eelkõige valida paksemad klaasid.

Kui ohutus on oluline(nt. suured klaasipinnad), siis tasub valida karastatud või lamineeritud klaasidega paketid. Turvaklaasid aitavad sul kaitsta end ja oma perekonda klaasi purunemisest tingitud vigastuste eest. Samuti takistavad turvaklaasid murdvaraste ja sissetungijate soovimatuid rünnakuid.

Erinevate klaaspakettide valik on tõesti lai. Lisaks eelpool mainitutele on võimalik valida energiasäästu-, päikesekaitse-, toon-, dekoratiiv- ja isepuhastuvaid klaaspakette.

Lisaks klaasile endale on oluline roll ka klaaside vahelisel liistul. Võimalik on valida standardse alumiiniumist vaheliistu ja plastiksisaldusega komposiitmaterjalist valmistatud vaheliistu vahel. Plastikust (keraamilised) vaheliistud tõkestavad soojakadu klaasi servadest, vältides külmasilla tekkimist. Vaheliist on halva soojusjuhtivusega, nii ei jõua külm sisemise klaasini ja see aitab ära hoida kondensaadi teket akendele. Tänu selle vaheliistu halvale soojusjuhtivusele ei pääse talvel soojus välja ja suvel ei tungi soovimatu soojus sisse. Tulemuseks on parema soojusisolatsiooniga aknad, väiksemad küttekulud ja mugavam sisetemperatuur.

Play Video
4. PAIGALDUS | VIIMISTLUS

Sama oluline kui kvaliteetsed aknad on ka akende paigaldamine, ka kõige soojapidavama akna omadused on võimalik ära nullida kui paigaldus ei ole tehtud reegleid järgides.

Aknaid ja uksi paigaldatakse klambritega või läbi lengi kruvidega. Kui objekt võimaldab, siis esimene soovitus on paigaldada kõik tooted alati läbi lengi. Kruvidega kinnitatud toode on kindlalt fikseeritud ja konstruktsooni kõikumised mõjutavad akna omadusi vähem. Kui aken paigaldatakse klambritega on oluline jälgida, et klambrite kogus ja vahemaad vastaksid tootja poolt ettekirjutatule. Alusprofiil tuleb samuti klambritega paigaldada.

Järgmine küsimus puudutab asjaolu, kas paigaldada aknad koos alusprofiiliga või ilma. Alusprofiil lihtsustab aknalaua ja veepleki paigaldamist, kuid tasub arvestada, et alusprofiili soojapidavus on kehvem kui ülejäänud aknal. Seetõttu tasub kaaluda võimalust tellida aknad ilma alusprofiilideta.

Akna kinnitamine toimub spetsiaalsete kronsteinidega või kruvide (tüüblitega). Soojustamiseks kasutatakse polüuretaanvahtusid (näiteks. Soudal Penoflex). Tihendamiseks väljastpoolt kasutakse isepaisuvat tihendit või akna montaažilinte. Tihendamisel kehtib reegel – seestpoolt tihedam, kui väljast. Tihendamine peab tagama seestpoolt ruumis oleva niiske õhu mittesattumise ehituskonstruktsiooni vahele (kondenseerumine), väljast peab tihendus olema vihma ja tuulekindel, samas laskma läbi veeauru. Ühendusvuugi katmiseks kasutatakse vastavaid katteliiste, mille materjaliks võivad olla PVC, plekk või puit.

Vältimaks välimise aluspale lagunemist ning seinte ja soojustuse ohtlikku märgumist paigaldatakse akendega koos ka veeplekid. Veepleki laius tuleks valida nii, et veepleki nina ulatuks üle fassaadi vähemalt 3 cm (nii suunatakse vesi äravoolamisel fassaadi pinnast kaugemale) kuid soovitavalt mitte üle 6 cm (liiga suurel ülekattel on oht, et tuuled murravad pleki lahti). Veepleki pikkus peaks olema valitud nii, et ka peale pleki otste üles valtsimist oleks võimalik külgpalede ülekate plekile vältimaks vee sattumist pale ja plekiservade vahele. Juhul kui ei ole võimalik teostada välispale ülekatet plekile, tuleb veepleki ja pale omavaheline puutepind tihendada vuugimassiga. Veeplekkide kinnitus teostatakse plekikruvidega aknaalusesse paigaldusprofiili. Lisakinnitused külg- või aluspalesse teostatakse vajadusel vastavalt igale konkreetsele situatsioonile eraldi. Kindlasti tuleb pleki paigaldusel jälgida, et veepleki kalle oleks väljapoole vähemalt 5°.

Aknalaua paigaldus teostatakse seestpoolt vastu paigaldusprofiili. Aknalauad paigaldatakse umbes 2° kaldega ruumi suunas, et juhtida aknalaualt ära sinna sattunud juhuslik vesi. Aknalaud kiilutakse tagumisest servast ühtlaselt vastu akna alumist lengi ja esiserv toestatakse kandeklotsidega. Juhul kui tegemist on pikkade laudadega, tuleb need montaaži ajaks fikseerida vastu ülemist palet, kuna polüuretaanvahu paisumisel võib aknalaud deformeeruda. Peale aknalaua toestamist soojustatakse see alt polüuretaanvahuga. Aknalaua fikseerumine tagatakse kiilude, polüuretaanvahu ning siseviimistluse käigus aknalaua servade katmisega.

Kui aknad ja/või uksed ühendatakse omavahel ühendusliistude/profiilidega, siis veenduge, et kasutatakse piisava tugevusega liiteid. Kahe 100-kilose toote ühendamine õhukese plastikliistuga on ohtlik ja lubamatu. Koos ühendusliistuga paigaldatakse niiskus- ja tuuletõkke saavutamiseks isepaisuv tihend.

VIIMISTLUS

Kui aknad ja aknalaud on paigaldatud, siis ootab ees siseviimistlus. Siseviimistluse tegemiseks on hulk erinevaid võimalusi. Kõige levinum ja aknafirmade poolt enim praktiseeritud versiooni kohaselt viimistletakse põsed kipsiga, pahteldatakse ja värvitakse valgeks. Tegu on ainult ühe versiooniga. Sanitaarruumide aknapõsed plaaditakse. Puitmajades kasutatakse puitliiste/kilpe. Võimalusi on tõesti palju erinevaid.

Ühe võimaluse plastikaknaid viimistleda leiate videost.

Play Video
5. AKENDE OSTMINE JA AKNAFIRMA VALIMINE

Kui eeltöö on tehtud ja otsus akende ning uste tüübi/avanemiste ja omaduste kohta tehtud, siis on õige aeg alustada olemasolevate avade mõõtmisega. Kokkuvõtlik juhend, kuidas aknaid mõõta leiate videost.

Play Video
Avade mõõtmisel tuleb silmaspidada:

Kõikidele tekkivatele küsimustele saate vastuse Plasto müügiesindajatelt üle Eesti.

Hilisem hooldus

Juba akent valides tasub silmas pidada sedagi, millist hooldust aknad hiljem vajavad. Akendelt tolmu ja mustuse võtmine on elementaarne, aga enne suure pakase tulekut tuleks kontrollida ka tihendite puhtust ning määrida tihendeid silikoonmäärde või spetsiaalse tihendihoolduspulgaga. Hooldust vajavad ka sulused, neid tuleks vähemasti kord aastas puhastada, õlitada ja vajadusel reguleerida. Puhast ja hooldatud akent on ka talvel hõlbus kasutada.

PVC-profiili pinda võib pühkida mitteabrasiivse puhastusvahendiga niisutatud lapiga ja seejärel kuivatada. Tugevalt määrdunud pindade puhul võiks kasutada spetsiaalset PVC-akende puhastamiseks mõeldud puhastuspiima. Vältida tuleks PVC-profiilide puhastamist aknapesuvahenditega: olenevalt vahendist võib nendega puhastamine tekitada aknaprofiilile staatilise elektri ja aken hakkab tolmu nö „külge tõmbama“.

Tavalise hooldamisega (pesemine, määrimine) saab üldjuhul igaüks ise hakkama. Teine lugu on akende reguleerimisega, tihendite vahetamise või muude akna toimivust mõjutavate töödega: need peaks jätma vastava kvalifikatsiooniga spetsialistide teha.

Pole tähtsust, kas tegu on PVC- või puitakendega – kõigi akende korrasolekut tuleks pidevalt jälgida. Näiteks kui kremoon käib raskelt, siis selle põhjus peitub tavaliselt mitte kremoonis, vaid aknasuluses. Kremooni raskem käik on esimene märk, et tuleks kontrollida ja vajadusel ka hooldada või reguleerida aknasulust.

EDUKAT TELLIMIST!