Dokumentatsioon

MÜÜGI- JA TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSi NING TEENUSTE HINNAKIRJA vaata siit:
ISO KVALITEEDI- JA KESKKONNAJUHTIMISE SERTIFIKAADID

Kõik AS Plasto aknad ja uksed on toodetud vastavalt profiili- ja sulusetarnija tehnoloogiale. AS Plasto juhtimissüsteem on kontrollitud ning AS-le Plasto on omistatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimisesüsteemi sertifikaadid vastavalt standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015.

TOIMIVUSDEKLARATSIOONID

AS-s Plasto toodetud PVC-akendele ja -ustele on omistatud CE-märgistus. CE-märgist nimetatakse toote “passiks”, mis tõendab, et tooteid on kontrollitud ja tooted vastavad nõuetele, ning on esitatud Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 305/2011 ja harmoniseeritud standardis EVS-EN 14351-1:2006+A1.

GARANTIISERTIFIKAAT Salamander profiilile