Dokumentatsioon

MÜÜGI- JA TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 

Üldtingimusi vaata:

Müügi-ja töövõtulepingu üldtingimused.

 

 

ISO KVALITEEDI- JA KESKKONNAJUHTIMISE SERTIFIKAADID

 

Kõik AS Plasto aknad ja uksed on toodetud vastavalt profiili- ja sulusetarnija tehnoloogiale. AS Plasto juhtimissüsteem on kontrollitud ning AS-le Plasto on omistatud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimisesüsteemi sertifikaadid vastavalt standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015.

 

Sertifikaate vaata:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

 

 

TOIMIVUSDEKLARATSIOONID

 

AS-s Plasto toodetud PVC-akendele ja -ustele on omistatud CE-märgistus. CE-märgist nimetatakse toote “passiks”, mis tõendab, et tooteid on kontrollitud ja tooted vastavad nõuetele, ning on esitatud Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 305/2011 ja harmoniseeritud standardis EVS-EN 14351-1:2006+A1.

 

Sertifikaate vaata:

Toimivusdeklaratsioon bluEvolution 82

 

 

NORRA KVALITEEDI SERTIFIKAAT

 

Norra turul kvaliteedikontrolli teostav ühendus Norwegian Door and Window Control tõendab, et AS-s Plasto toodetud aknad ja uksed vastavad kõikidele nõutele ja standarditele ning on tõendatud kvaliteedisertifikaadiga 058-E 2012.

 

Sertifikaati vaata:

NDVK-sertifikaat