Juhendid

Ülevaatlik Plasto akende paigaldusjuhend:
Kliendisõbralik akende reguleerimist demonstreeriv juhend:
Akende kasutus- ja hooldusjuhend:
Terrassi-, välis-ja lükanduste reguleerimisõpetus:
Klaaspaketi vahetust juhendav õpetus:
Salamander Ge76