Mida tellimisel arvestada?

5 NÕUANNET KUIDAS TELLIDA ÕIGED AKNAD?

 

Akende tehnoloogia on arenenud aja jooksul märkimisväärselt, erilist rõhku on pandud kodu muutmisele varasemast energiasäästlikumaks. Toome siinkohal peamised akna funktsioonid ja omadused, mida tuleks arvestada, kui hakkate uusi aknaid ja uksi soetama.

 

Aknad peavad taluma suvel tugevat tuult ja vihma ning talvel lund ja jääd.  Aastate jooksul ei tohi muutlik ilm raskendada akende kasutamist ega muuta omadusi. Alati ei ole vajalik terve akna asendamine – alustada võib akna ümbruse lisasoojustamisega (n:klaaspaketi vahetus) või akende reguleerimisega, ka nii saab parandada energia kadu läbi akende.

 

Kui Teie olemasolevad aknad on vanad ja probleemsed (aknad ei avane, läbi akende puhub tuul, aknalengid/raamid on veekahjustustega), siis peaks kaaluma oma akende vahetamist. Probleemsed aknad võivad viia suuremate probleemideni  – talvel puhub lund tuppa, vesi on hakanud jooksma seina sisse – resultaadiks kahjustada saanud seinakonstruktsioonid.

Vanad_aknad

Esimesi samme uute akende soetamiseks tasub alustada, tehes kindlaks oma vajadused, disain, eelarve ja aknafunktsioonid. Akna ostmisega kaasneb suur vastutus, mis tähendab, et iga vale otsus või liigne kokkuhoiu meede mõjutab oluliselt lõpptulemust.

 

1) VALI AKNA MATERJAL

 

Raami materjal

 

Vahest kõige põhimõttelisem valik tuleb teha aknaraami materjali vahel. Kas puit või PVC? Üks müüt, mida ikka ja jälle kummutada tuleb, on arvamus, et puitraamiga aken peab plastikuga võrreldes paremini sooja. Tegelikult mitte ja sellel on väga lihtne põhjus – raam moodustab akna pinnast üksnes 10–12 protsenti. Seega on raami roll soojuse pidamisel suhteliselt tagasihoidlik. Akna pinnast on suurem osa kaetud siiski klaasiga ja see on soojapidavuse osas kriitilise tähtsusega. Raami valikul mängib kindlasti tähtsat rolli hoone tüüp, ehk kas tegemist on kortermaja või individuaalelamuga. Ja loomulikult ka hind, sest puitraamid on üldjuhul PVC-st kallimad.

 

Profiilisüsteemid

 

Plasto kasutab peamiselt kahte profiilisüsteemi Brügmann bluEvolution 82AD ja bluEvolution 82MD. BluEvolution 82AD on kuluefektiivne profiilisüsteem, millega saavutatakse esmaklassiline akna soojapidavuse koefitsent kuni 0,8 W/m2k ja seda väga mõistliku hinnataseme juures. 

 

BluEvolution 82MD on kvaliteetse 82AD edasiarendus.  82mm montaažisügavus, lisatihend profiili keskel, tihend klaaspakettide vahel – resultaadiks kvaliteetsed ja töökindlad aknad ja uksed. Eriti soovitame kasutada kohtades, kus tuule- ja veepidavuse näitajad peaksid olema tavapärasest kõrgemad (kõrged korrused, mere ääres, lagendikul). Plasto profiilisüsteemid on testitud ja vastavad ka Norra(NDVK) turu nõudmistele.

 

Kõikides PVC-profiilides kasutab Plasto metalltugevdusi, et tagada toodete stabiilsus ja pikaajaline töökindlus. Eriti oluline on terastugevduste kasutamine suuremates akna- ja ukse elementides. 

 

2) AKENDE TÜÜBID:

 

Saksa tüüpi aknad

 

Ligi 90% kogu Euroopa turust kasutab just Saksa tüüpi aknaid. Pöörd/kald-, pöörd-, kald- ja alt avanevate akende kasutamine aastakümnete jooksul Saksamaal ja paljudes teistes riikides, on märk akende vastupidavusest ja usaldusväärsusest. Saksa tüüpi akna avamisfunktsioonid toimuvad enamasti sissepoole, hõlbustades nende pesemist. Pöörd-kald asendisse avatavatel akendel ja ustel on lisaks mikro-tuulutusasend.

 

Kõik Plastos toodetavad PVC-aknad on üheraamilised, tagades nii parima funktsionaal-suse ja kasutajamugavuse. Plasto akende peal on läbi viidud erinevaid tormi- ja veeteste. Saksa tüüpi akna soojakadu iseloomustavaks U-väärtuseks on kuni 0,8 W/m2K, mis on tõestuseks, et Saksa tüüpi akende puhul on võimalik saavutada soojusisolatsiooni tipp-tulemusi.

 

PVC-aknaid on võimalik tellida väga erineva värvi ja imitatsiooniga. Populaarsemaid värvivalikuid saate vaadata siit. Kogu värvivalikuga tutvumiseks pöörduge lähimasse Plasto esindusse.

Akende_avanemised_3

Lisainfot leiate: aknad

 

USTE AVANEMISED

Uste_avanemised_4

Lisainfot leiate: uksed

 

ERIKUJULISED ELEMENDID

Erikujulised_aknad_5

 

Skandinaavia tüüpi avanevad aknad

 

Juba kaks aastat on võimalik meie käest tellida ka ümber oma telje pöörlevaid top-swing aknaid ja vanu puitaknaid meenutavaid “Dannebrog” aknaid. Arvestada tuleb, et seda tüüpi aknad on võrreldes Saksa tüüpi akendega 3-5 korda kallimad.

 

TOP-SWING TÜÜPI AKNAD

Top_swing_aknad_6

TAANI (“DANNEBROG”) TÜÜPI AKNAD

Dannebrog_aknad_7

3) VALI SOBIVAD KLAASID

 

Võimalus on valida paljude erinevate klaasitüüpide vahel. Olulist rolli tootevalikul mängivad klaaspaketi rakendus ja asukoht.

 

Kui puitakende puhul kasutati veel kümme aastat tagasi ühekordseid klaase, siis tänasel päeval kohtab ühekordseid klaase harva. Ühekordsed klaasid on asendatud kahe- või kolmekordsete klaaspakettidega, mis soojapidavuse tõstmiseks sisaldavad argoongaasi klaaspakettide vahel ja selektiivkihti klaaspaketi sisekülgedel. 

 

Eesti suhteliselt külmas kliimas, tasub kaaluda kolmekordse klaaspaketi kasutamist. Kolmekordse klaaspaketi tasub valida eelkõige eramajadele ja kortermajas korteritesse, kus keskmine aastane toatemperatuur on madal(esimesed korrused(kelder soojustamata) või kõrgeimad korrused(pööning soojustamata)). Kortermajas ei maksa elanikud vastavalt kulutatud küttele, vaid proportsionaalselt, mistõttu ei saavutata akende vahetusega sama tulemust, mis eramajas.

 

Oluline roll klaaspakettide valikul on veel mürapidavusel ja turvalisusel. Tihti arvatakse ekslikult, et parem mürapidavus saavutatakse kahekordse klaaspaketi vahetamisega kolmekordse vastu. Väikene muutus tõesti on, kuid parema mürapidavuse saavutamiseks tasub eelkõige valida paksemad klaasid.

 

Kui ohutus on oluline(nt. suured klaasipinnad), siis tasub valida karastatud või lamineeritud klaasidega paketid. Turvaklaasid aitavad sul kaitsta end ja oma perekonda klaasi purunemisest tingitud vigastuste eest. Samuti takistavad turvaklaasid murdvaraste ja sissetungijate soovimatuid rünnakuid.

 

Erinevate klaaspakettide valik on tõesti lai. Lisaks eelpool mainitutele on võimalik valida energiasäästu-, päikesekaitse-, toon-, dekoratiiv- ja isepuhastuvaid klaaspakette.

 

Lisaks klaasile endale on oluline roll ka klaaside vahelisel liistul. Võimalik on valida standardse alumiiniumist vaheliistu ja plastiksisaldusega komposiitmaterjalist valmistatud vaheliistu vahel. Plastikust (keraamilised) vaheliistud tõkestavad soojakadu klaasi servadest, vältides külmasilla tekkimist. Vaheliist on halva soojusjuhtivusega, nii ei jõua külm sisemise klaasini ja see aitab ära hoida kondensaadi teket akendele. Tänu selle vaheliistu halvale soojusjuhtivusele ei pääse talvel soojus välja ja suvel ei tungi soovimatu soojus sisse. Tulemuseks on parema soojusisolatsiooniga aknad, väiksemad küttekulud ja mugavam sisetemperatuur.

 

 

4) PAIGALDUS/VIIMISTLUS

 

Sama oluline kui kvaliteetsed aknad on ka akende paigaldamine, ka kõige soojapidavama akna omadused on võimalik ära nullida kui paigaldus ei ole tehtud reegleid järgides.

 

Aknaid ja uksi paigaldatakse klambritega või läbi lengi kruvidega. Kui objekt võimaldab, siis esimene soovitus on paigaldada kõik tooted alati läbi lengi. Kruvidega kinnitatud toode on kindlalt fikseeritud ja konstruktsiooni kõikumised mõjutavad akna omadusi vähem. Kui aken paigaldatakse klambritega on oluline jälgida, et klambrite kogus ja vahemaad vastaksid tootja poolt ettekirjutatule. Alusprofiil tuleb samuti klambritega paigaldada.

Aknaklambrid_8

 

Järgmine küsimus puudutab asjaolu, kas paigaldada aknad koos alusprofiiliga või ilma. Alusprofiil lihtsustab aknalaua ja veepleki paigaldamist, kuid alusprofiili soojapidavus on kehvem kui ülejäänud aknal. Seetõttu tasub kaaluda tavalise alusprofiili vahetamist soojustatud EPS alusprofiili vastu, et tõsta kogu akna soojapidavust veelgi.

 

Akna kinnitamine toimub spetsiaalsete kronsteinidega või kruvide (tüüblitega). Soojustamiseks kasutatakse polüuretaanvahtusid (näiteks. Soudal Penoflex). Tihendamiseks väljastpoolt kasutakse isepaisuvat tihendit või akna montaažilinte. Tihendamisel kehtib reegel – seestpoolt tihedam, kui väljast. Tihendamine peab tagama seestpoolt ruumis oleva niiske õhu mittesattumise ehituskonstruktsiooni vahele (kondenseerumine), väljast peab tihendus olema vihma ja tuulekindel, samas laskma läbi veeauru. Ühendusvuugi katmiseks kasutatakse vastavaid katteliiste, mille materjaliks võivad olla PVC, plekk või puit.

 

Vältimaks välimise aluspale lagunemist ning seinte ja soojustuse ohtlikku märgumist paigaldatakse akendega koos ka veeplekid. Veepleki laius tuleks valida nii, et veepleki nina ulatuks üle fassaadi vähemalt 3 cm (nii suunatakse vesi äravoolamisel fassaadi pinnast kaugemale) kuid soovitavalt mitte üle 6 cm (liiga suurel ülekattel on oht, et tuuled murravad pleki lahti). Veepleki pikkus peaks olema valitud nii, et ka peale pleki otste üles valtsimist oleks võimalik külgpalede ülekate plekile vältimaks vee sattumist pale ja plekiservade vahele. Juhul kui ei ole võimalik teostada välispale ülekatet plekile, tuleb veepleki ja pale omavaheline puutepind tihendada vuugimassiga. Veeplekkide kinnitus teostatakse plekikruvidega aknaalusesse paigaldusprofiili. Lisakinnitused külg- või aluspalesse teostatakse vajadusel vastavalt igale konkreetsele situatsioonile eraldi. Kindlasti tuleb pleki paigaldusel jälgida, et veepleki kalle oleks väljapoole vähemalt 5°.

 

Aknalaua paigaldus teostatakse seestpoolt vastu paigaldusprofiili. Aknalauad paigaldatakse umbes 2° kaldega ruumi suunas, et juhtida aknalaualt ära sinna sattunud juhuslik vesi. Aknalaud kiilutakse tagumisest servast ühtlaselt vastu akna alumist lengi ja esiserv toestatakse kandeklotsidega. Juhul kui tegemist on pikkade laudadega, tuleb need montaaži ajaks fikseerida vastu ülemist palet, kuna polüuretaanvahu paisumisel võib aknalaud deformeeruda. Peale aknalaua toestamist soojustatakse see alt polüuretaanvahuga. Aknalaua fikseerumine tagatakse kiilude, polüuretaanvahu ning siseviimistluse käigus aknalaua servade katmisega.

 

Kui aknad ja/või uksed ühendatakse omavahel ühendusliistude/profiilidega, siis veenduge, et kasutatakse piisava tugevusega liiteid. Kahe 100-kilose toote ühendamine õhukese plastikliistuga on ohtlik ja lubamatu. Koos ühendusliistuga paigaldatakse niiskus- ja tuuletõkke saavutamiseks isepaisuv tihend.

 

VIIMISTLUS

 

Kui aknad ja aknalaud on paigaldatud, siis ootab ees siseviimistlus. Siseviimistluse tegemiseks on hulk erinevaid võimalusi. Kõige levinum ja aknafirmade poolt enim praktiseeritud versiooni kohaselt viimistletakse põsed kipsiga, pahteldatakse ja värvitakse valgeks. Tegu on ainult ühe versiooniga. Sanitaarruumide aknapõsed plaaditakse. Puitmajades kasutatakse puitliiste/kilpe. Võimalusi on tõesti palju erinevaid.

 

Ühe võimaluse plastikaknaid viimistleda leiate altpool toodud videost.

 

 

5) AKENDE OSTMINE JA AKNAFIRMA VALIMINE

 

Aknafirma valimisel on oluline firma suurus ja vanus. Akende ja uste valmistamise pikaajaline kogemus annab kindlustunde, et pakutavad tooted on testitud, erinevad vead on likvideeritud ja tooted vastavad nõuetele. Ka töötajad on pikema staažiga, mistõttu on pakutavad nõuanded parema kvaliteediga ja ka tööde käik objektil ja objekti väliselt toimub mööda väljakujunenud rada. Valides stabiilse firma, ei pea ka kartma, et tekkida võivad probleemid jäävad ilma lahenduseta.

 

Kui kogu eeltöö on tehtud ja otsus akende ning uste tüübi/avanemiste ja omaduste kohta olemas, siis on õige aeg alustada olemasolevate avade mõõtmisega. Kokkuvõtliku juhendi, kuidas aknaid mõõta, leiate siit:

 

 

Avade mõõtmisel tuleb arvestada:

 

  • Lisaks aknale peab avasse mahtuma montaaživaht. Sõltuvalt ava olukorrast on soovituslik vuugivahe 1-1,5 cm.
  • Millises olukorras ja kui paks on sein, millele aken hakkab toetuma.
  • Kui tegu on kortermajaga, siis kuidas on teised korterid aknad vahetanud. Tervikliku fassaadipildi saab, kui aknad on kõik ühesugused.
  • Kas aken on võimalik paigaldada pale taha või on tarvis välimisele küljele nurgaplekke, et katta akna ja seina vahelised ühenduskohad.    
  • Kõik aknad tellitakse kliendi poolt antud mõõtude alusel e. eritellimusena, mistõttu tuleb arvestada, et akende tellimine võtab paar nädalat aega. Hooajal võib tarneaeg ulatuda 6-8 nädalani, mistõttu tasub akende vahetamise plaaniga alustada juba varakult. Kui ise aknaid mõõta ei soovi või ei ole Te mõõtudes kindel, kutsuge appi Plasto mõõtja, kes võtab vajaliku mõõdud Teie eest.

 

Kõikidele tekkivatele küsimustele saate vastuse Plasto müügiesindajatelt üle Eesti.

 

Hilisem hooldus

 

Juba akent valides tasub silmas pidada sedagi, millist hooldust aknad hiljem vajavad. Akendelt tolmu ja mustuse võtmine on elementaarne, aga enne suure pakase tulekut tuleks kontrollida ka tihendite puhtust ning määrida tihendeid silikoonmäärde või spetsiaalse tihendihoolduspulgaga. Hooldust vajavad ka sulused, neid tuleks vähemasti kord aastas puhastada, õlitada ja vajadusel reguleerida. Puhast ja hooldatud akent on ka talvel hõlbus kasutada.

 

PVC-profiili pinda võib pühkida mitteabrasiivse puhastusvahendiga niisutatud lapiga ja seejärel kuivatada. Tugevalt määrdunud pindade puhul võiks kasutada spetsiaalset PVC-akende puhastamiseks mõeldud puhastuspiima. Vältida tuleks PVC-profiilide puhastamist aknapesuvahenditega: olenevalt vahendist võib nendega puhastamine tekitada aknaprofiilile staatilise elektri ja aken hakkab tolmu nö „külge tõmbama“.

 

Tavalise hooldamisega (pesemine, määrimine) saab üldjuhul igaüks ise hakkama. Teine lugu on akende reguleerimisega, tihendite vahetamise või muude akna toimivust mõjutavate töödega: need peaks jätma vastava kvalifikatsiooniga spetsialistide teha.

 

Pole tähtsust, kas tegu on PVC- või puitakendega – kõigi akende korrasolekut tuleks pidevalt jälgida. Näiteks kui kremoon käib raskelt, siis selle põhjus peitub tavaliselt mitte kremoonis, vaid aknasuluses. Kremooni raskem käik on esimene märk, et tuleks kontrollida ja vajadusel ka hooldada või reguleerida aknasulust.

 

TEIE  PLASTO!