Vad är ett glaspaket?

GLASPAKET

 

Ett glaspaket består av två eller fler glas som är hermetiskt tillslutna. Mellanrummet mellan glasen innehåller luft eller gas och glasen är sammanfogade med en mellanliggande avståndslist, vanligen i aluminium. Glasen fästs till aluminiumlisten med butylmassa och mastix. Butylmassan gör glaspaketet hermetisk och låter inte fukten från utsidan komma in i glaspaketet. Butylmassan läggs på avståndslisten av aluminium och mellan glasen. Så förhindrar butylmassan uppkomst av köldbrygga, annars skulle aluminiumlisten leda kylan till det inre glaset och orsaka kondens på glasytan. Luften eller gasen mellan glasen torkas med hjälp av en speciell absorbent som finns inne i avståndslisten och absorberar fukten.

 

I glaspaket kan man använda olika typer av glas beroende på syftet: mönstrat glas, laminerat glas, härdat glas, glas med olika struktur. Plasto kan erbjuda ett brett urval av glaspaket.

 

 

GLASPAKETENS GODKÄNDA MÅTT:

 

Struktur

Yta

Sidornas förhållande

Sidans maxlängd

4 / х / 4

~3,4 м2

1:6

2500 мм

6 / x / 4

~4,5 м2

1:6

2500 мм

6 / x / 6

~6,5 м2

1:10

4000 мм

8 / x / 8

~9,0 м2

1:10

4000 мм

Struktur

Yta

Sidornas förhållande

Sidans maxlängd

4 / х / 4 / x /4

kuni 3 м2

1:6

2500 мм

6 / x / 4 / x /4

kuni 3,5 м2

1:6

2500 мм

6 / x / 4 / x /6

kuni 4,5 м2

1:10

3000 мм

6 / x / 6 / x /6

kuni 7,0 м2

1:10

4000 мм