Glasade

GLASA DE ENHETER: GUARDIAN OCH SAINT-GOBAIN

 

Glaset i ett fönster är särskilt viktigt när det gäller garantera värme- och ljudisoleringen. Fönsters viktigaste uppgifter är, att göra ditt hem säkert, energieffektivt och tyst. Glaset utgör mer än 75 % av fönsterytan, vilket innebär, att det isolerande glaset måste vara av mycket hög kvalitet tillsammans med övriga fönstrens komponenter.

 

Glasade enheter omfattar vanligen två eller tre glasrutor som är hermetiskt sammanfogade. Mellan glaset finns det antingen luft eller en inert gas, och kanterna är förseglade med en speciell typ av “harts“ för att säkerställa en hermetisk tätning. Tvåglasfönster är gjorda av glas som är 4-8 mm tjocka, vilka oftast har en inre glasruta med en selektiv filmbeläggning. Denna filmbeläggning reflekterar värmestrålar som är på väg att försvinna ut från rummet tillbaka in i fönstret, vilket bidrar till att minska värmeförluster och att förbättra den glasade enhetens värmeisolering med 100%.

 

De moderna energikraven kräver en ännu högre grad av värmeisolering, vilket gör att utrymmet mellan rutorna är fyllt med antingen argon- eller kryptongas, som båda är tyngre än luft. Med argon i ett tvåglasfönster med en utrymmesprofil på 16-18 mm förbättras fönstrets värmeisolering med ca 25%.

 

Med treglasfönster, med 14-20 mm luftspalter och två energisparklasser, garanteras optimal värmeisolering. Den selektiva filmbeläggningen och gasen påverkar inte fönstrets färgton och minskar inte ljusgenomsläppligheten. Plasto har även dubbel- och trippelglasade enheter, samt termiska lager mellan glasen, vilket förbättrar den termiska isoleringen i fönstret med ytterligare 5%.

 

För att reducera bullerstörningar, använder vi ett speciellt ljuddämpningsglas (SILENCE), som garanterar utmärkt ljudisolering.

 

 

 

 

 Klaaspaketid_Plasto