Lämmöneristys

LÄMMÖNERISTYS

 

Ikkunat läpäisevät enemmän lämpöä kuin talon julkisivun muut osat. Sen vuoksi ikkunoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Korkealuokkaiset lämpöä eristävät ikkunat ovat kodin lämpöeristyksen perusta. Lasipaketti käsittää suurimman pinta-alan ikkunasta, ja siksi lasipaketista riippuu koko ikkunan lämmönpitävyys. Useimpien muovi-ikkunoiden markkinoijien lasipaketit sisältävät selektiivipinnoitteen. Selektiivipinnoite heijastaa lämmön takaisin huoneeseen ja auttaa täten vähentämään lämpöhukkaa. Selektiivipinnoite ei muuta ikkunan sävyä eikä vähennä valonläpäisevyyttä. Pinnoite on yleensä sisemmän lasin ulkopinnassa.

 

Plasto on ottanut huomioon asiakkaiden toiveen vähentää lämpöenergian kulutusta, ja siksi vakiopaketissa on selektiivipinnoitteen lisäksi lämpöä eristävää kaasua argonia. Argonkaasu sijaitsee kahden lasipaketin välissä ja vähentää lämpöhukkaa. Argon ei muuta ikkunan sävyä eikä vähennä valonläpäisevyyttä. Argonia sisältävät lasipaketit eristävät 25 % paremmin lämpöä tavallisiin lasipaketteihin verrattuna. Lasipaketin argonkaasun ja selektiivipinnoitteen ansiosta asiakas pystyy pienentämään huomattavasti lämpö-energiakustannuksia.

 

 

Tässä on esitetty erilaisten lasipakettien lämmönläpäisevyyskerroin eli U-arvo. U-arvo on luku, joka ilmaisee, kuinka paljon lämpöä karkaa yhdenneliön kokoisen rakenteen läpi, kun ulko- ja sisälämpötilojen ero on 1 K. (W/m²K)

 

Lasipaketti 4-16Ar-4Sel tarkoittaa kahta 4 mm:n paksuista lasia, joiden väli on 16 mm ja joka on täytetty argonilla ja jonka sisälasissa on selektiivipinnoite. Sel: selektiivipinnoite, AR: argonkaasu.

 

Klaaside_U_vaartus-Plasto

Diagrammi osoittaa, että argon lisää lasipaketin lämmönpitävyyttä huomattavasti ja U-arvo on pienempi kuin lasipaketissa, joka ei sisällä argonia. Plaston vakiolasipaketti 4-16Ar-4Sel eristää paremmin lämpöä kuin tavalliset paketit.