Äänieristys

ÄÄNIERISTYS

 

Melusta on muodostunut nykyajan kehittyvässä maailmassa yhä suurempi ongelma. Vilkasliikenteiset kadut ja tehdasmelu ovat ongelmia, joiden kanssa ihmiset joutuvat yhä enemmän kosketuksiin. Lasipaketin käyttö äänen eristämiseen on tehokas ratkaisu. Erilaisilla lasipaketeilla on tarpeen mukaan erilaisia ominaisuuksia, jotta toivottu äänieristys saavutettaisiin. Lasipaketin ääneneristyskyky riippuu eri seikoista.

 

Lasipaketin ääneneristävyyteen vaikuttavat tekijät:

 

lasin massa [mitä suurempi, sitä hiljaisempi]

 

lasin kokoonpano [epäsymmetrinen]

 

lasien välinen etäisyys [mitä suurempi, sitä hiljaisempi]

 

kaasutyyppi [argon]

 

erikoislasit [laminoitu, karkaistu].

 

 

Lasin ääneneristyskyky ilmoitetaan arvolla R (dB), joka ilmoittaa, montako desibeliä lasi pystyy vaimentamaan melua. Rw-lukua käytetään keskitaajuisen melun (ihmisäänet, suurtaajuinen maantiemelu) ilmaisemiseen.

 

Lasipaketin rakenne

Äänieristysindeksi Rw

4 / 16 / 4

30

6 / 16 / 6

32

6 / 16 / 4

34

 

Taulukossa on rakenteeltaan erilaisia lasipaketteja. Mitä suurempi on äänieristysindeksi, sitä paremmin lasipaketti eristää ääntä. Taulukosta voidaan havaita, että lasipaketit, joissa on eripaksuiset lasit, eristävät paremmin ääntä kuin lasipaketit, joissa on samanpaksuiset lasit.